NOU 2004: 5

Arbeidslivslovutvalget— Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Arbeidslivslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 30. august 2001. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 20. februar 2004

Ingeborg Moen Borgerud leder

Elisabeth Lea Strøm

Nina Sverdrup Svendsen

Olaug Kristine Bakke

Siri Røine

Ivar Leveraas

Jan Henrik Nygård

Trine Lise Sundnes

Synnøve Nymo

Jan Morten Andreassen

Inger Elisabeth Meyer

Kirsti Bastholm

Gundla Kvam

Finn Berge Haaland

Odd Bøhagen

Jon Olav Bjergene

Ragnhild Nordaas Torkel Sandegren Rune Ytre-Arna

Til dokumentets forside