NOU 2004: 8

Differensiert el-avgift for husholdninger

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Finansdepartementet oppnevnte 26. september 2003 et utvalg som skal vurdere ulike modeller for differensiert el-avgift for husholdninger. Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Oslo, 30. mars 2004

Lars-Erik Borge leder

Axel Collett

Bente Halvorsen

Monica Havskjold

John Martin Jacobsen

Undis Scheslien

Arvid Stokke

Torhild H. Martinsen (sekretariatsleder) Tom Wiersdalen Karlsen Rune H. Nygaard Aarne Ø. Røvik

Til dokumentets forside