NOU 2006: 1

Eiendomsmegling

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Eiendomsmeglingslovutvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til endringer i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling. Det vises for øvrig til utvalgets delutredning «Tryggere budgivning – Om budgivning gjennom eiendomsmegler», avgitt 12. mai 2005.

Oslo, 10. januar 2006

Tore Bråthen

Wilhelm Mohn Grøstad

Hildur Høiland

Christina Moestue

Egil Rokhaug

Ingebjørg Roll-Matthiesen

Karl Rosén

Bjørn Sanne

Øivind A. Tandberg

Bergsvein Træthaug

Lindy Ulltveit-Moe

Til forsiden