NOU 2007: 15

Et styrket forsvar

Til innholdsfortegnelse

Til Forsvarsdepartementet

Forsvarspolitisk utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. august 2006, avgir med dette sin innstilling. Utvalgets medlemmer står samlet bak innstillingen med unntak av de særmerknader som er tatt inn i vedlegg 1.Utvalget retter en stor takk til de avdelinger i Forsvaret og alle andre bidragsytere som har bistått utvalget i arbeidet.

Oslo, 31. oktober 2007

Siri Bjerke leder

Kjetil Bjørklund

Johan J. Jakobsen

Eldbjørg Løwer

Åse Wisløff Nilssen

Jonni Solsvik

Harald Valved

Jacob Børresen

Benedicte Giæver

Annika S. Hansen

Geir Knutson

Janne Haaland Matlary

Peter A. Moe

Arne Røksund

Torill Tandberg

Ståle Ulriksen

Espen Skjelland, hovedsekretær

Nils Helle, militær sekretær

Paal Sigurd Hilde, sivil sekretær

Gunn Elisabeth Håbjørg, militær sekretær

Helene Leirud, ­kontorleder

Til dokumentets forside