Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2007: 9

Rosenborgsaken— Det offentliges håndtering av kreft hos ansatte og studenter ved Norges lærerhøgskole i Trondheim/ Den allmennvitenskapelige høgskolen

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Granskningsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. desember 2006. Utvalget fikk i oppdrag å vurdere det offentliges samlede håndtering av helseskadelige arbeidsforhold for studenter og ansatte ved de tidligere Rosenborglaboratoriene i Trondheim på 1970- og 1980-tallet.

Utvalget legger med dette frem sin rapport. Rapporten er enstemmig. En rekke av de sentrale underlagsdokumentene for rapporten publiseres som særskilt vedlegg.

Oslo, 16. august 2007

Gerd Ersdal

leder

Ole Harbitz

Geir Riise

Mette Cecilie Greve

Henrik Toft Sørensen

Terje Storrø

Eva Schei

Til dokumentets forside