NOU 2008: 16

Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Ved kongelig resolusjon 10. november 2006 ble det oppnevnt et lovutvalg for vurdering av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering samt tiltak mot manipulering av finansiell informasjon. Lovutvalget legger med dette frem utredning om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon, med forslag til endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover.

Oslo, 19. september 2008

Kristin Normann leder

Cecilie Ask

Mona Berget

Olav Hasaas

Ingebret Grude Hisdal

Herborg Horvei

Espen D. Knudsen

Helge Jakob Kolrud

Tore Lindholt

Frode Mellemvik

Sandra Riise

Aud Slettemoen

Hans Petter Tetmo

Thomas Yul Hanssen

Signe Haakanes

Siv-Anett Kreutz

Til dokumentets forside