NOU 2008: 16

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Les dokumentet