NOU 2008: 16

Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Les dokumentet