Forsiden

NOU 2008: 2

Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 22. desember 2006 et utvalg som skal komme med forslag til nytt inntektsfordelingssystem mellom de regionale helseforetak.

Utvalget avgir med dette sin utredning.

Oslo 10. januar 2008

Jon Magnussen

leder

Anne Sissel Faugstad Beate Stang Aas Ingerid Gunnerød

Ola Mørkved Rinnan Jan Erik Askildsen Trine Magnus

Trond Bjørnenak Helge Bryne Fredrik Carlsen

Anne Wenche Emblem Terje P. Hagen Anne Karin Lindahl

Tore Robertsen

Jorid Kalseth

Solveig Ose

Halfdan Brandtzæg

Tone Hobæk

Til dokumentets forside