NOU 2009: 09

Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner— Særskilt oppnevnte offentlige kommisjoner

Til innholdsfortegnelse

2 Innstilling om regler for granskingskommisjoner

Figur 2.1 

Figur 2.1

Figur 2.2 

Figur 2.2

Figur 2.3 

Figur 2.3

Figur 2.4 

Figur 2.4

Figur 2.5 

Figur 2.5

Figur 2.6 

Figur 2.6

Figur 2.7 

Figur 2.7

Figur 2.8 

Figur 2.8

Figur 2.9 

Figur 2.9

Figur 2.10 

Figur 2.10

Figur 2.11 

Figur 2.11

Figur 2.12 

Figur 2.12

Figur 2.13 

Figur 2.13

Figur 2.14 

Figur 2.14

Figur 2.15 

Figur 2.15

Figur 2.16 

Figur 2.16

Figur 2.17 

Figur 2.17

Figur 2.18 

Figur 2.18

Figur 2.19 

Figur 2.19

Figur 2.20 

Figur 2.20

Figur 2.21 

Figur 2.21

Figur 2.22 

Figur 2.22

Figur 2.23 

Figur 2.23

Figur 2.24 

Figur 2.24

Figur 2.25 

Figur 2.25

Figur 2.26 

Figur 2.26

Figur 2.27 

Figur 2.27

Figur 2.28 

Figur 2.28

Figur 2.29 

Figur 2.29

Figur 2.30 

Figur 2.30

Figur 2.31 

Figur 2.31

Figur 2.32 

Figur 2.32

Til dokumentets forside