NOU 2009: 09

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner

Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner — Særskilt oppnevnte offentlige kommisjoner

Les dokumentet