Forsiden

NOU 2017: 5

En påtalemyndighet for fremtiden — Påtaleanalysen

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Påtaleanalyseutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. mars 2016 for å utrede om påtalemyndigheten har riktig kapasitet og kompetanse. Analysen skal danne grunnlag for en videreutvikling av og en kvalitetsreform i påtalemyndigheten. Analysen skulle leveres som en norsk offentlig utredning (NOU) innen desember 2016. Etter søknad om fristutsettelse ble ny frist satt til 28. februar 2017.

Utvalget legger med dette frem sin utredning. Utvalget er samlet om denne og de tiltak som foreslås.

Oslo 2. mars 2017

Tor Langbach leder

Kjerstin Apall Kvande

Ole Bredrup Sæverud

Anne Kroken

Inger Astrid Elisabeth Coll

Fredrik Rieber-Mohn

Lill-Heidi Tinholt

Sverre Joachim Wiese Bromander

Reidar Bruusgaard

Vegar Munthe Ommedal

Til dokumentets forside