NOU 2019: 19

Jenterom, gutterom og mulighetsrom— Likestillingsutfordringer blant barn og unge

Til innholdsfortegnelse

Til Kulturdepartementet

#UngIDag-utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. mai 2018 for å utrede likestillingsutfordringer barn og unge møter på flere, viktige arenaer. Utvalget ble også bedt om å foreslå tiltak som vil bidra til økt likestilling på individ-, så vel som på samfunnsnivå. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 14. november 2019

Loveleen Rihel Brenna

Leder

Umar Ashraf

Tale Maria Krohn Engvik

Nancy Herz

Petter Hov Jacobsen

Kari Løvendahl Mogstad

Liza Reisel

Aksel Inge Sinding

Mira Aaboen Sletten

Joakim Bobbie Tanum

Christianne Vadseth

Kristoffer Chelsom Vogt

Kurt Ole Linn Sekretariatsleder

Elin Beate Grotnes

Sissel Anine Husebråten

Cecilia Schwörer Lyche

Mona Renolen

Til dokumentets forside