Ot.prp. nr. 41 (2005-2006)

Om lov om endringer i lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser (pakkereiseloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i forslaget

Barne- og likestillingsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser (pakkereiseloven). I proposisjonen blir følgende tre forslag behandlet:

  1. endring av definisjonen av pakkereiser

  2. utvidelse av reisegarantiordningen

  3. endringer i reglene om tvisteløsning etter pakkereiseloven.