Ot.prp. nr. 41 (2005-2006)

Om lov om endringer i lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser (pakkereiseloven)

Om lov om endringer i lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser (pakkereiseloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget