Ot.prp. nr. 43 (2005-2006)

Om lov om endringer i friskoleloven og fagskoleloven

Om lov om endringer i friskoleloven og fagskoleloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget