Ot.prp. nr. 83 (2007-2008)

Om lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om ­universiteter og høyskoler

Om lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om ­universiteter og høyskoler

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget