Høring - Godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge

Kunnskapsdepartementet oppnevnte 1. april 2006 et utvalg for å utrede problemstillinger knyttet til systemet for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge. Utvalget ble særlig bedt om å se på godkjenning av utenlandsk utdanning og vurdere behov for endringer som kan bidra til bedre integrasjon av innvandrere i det norske arbeidsmarkedet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2007

Resultat:
  • Høringsfrist: 30.04.07
 

Høringsbrev (i pdf-format, 69 KB)
Høringsnotat (i pdf-format, 839 KB)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Deler av denne saken er fulgt opp i Ot.prp. nr. 83 (2007–2008) om lov om endring i universitets- og høyskoleloven, som regjeringen la frem 26. september 2008. Lenke til lovproposisjonen finnes i menyen på høyre side.