Prop. 1 S (2010–2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011
Utgiftskapitler: 600-667, 2470, 2541-2542, 2620-2690 Inntektskapitler: 3600-3642, 5470, 5607, 5701-5705

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget