Prop. 1 S UD (2012-2013)

FOR BUDSJETTÅRET 2013 — Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

6 Bilateral bistand fordelt på sektorer

Figur 6.1 Største mottakerland av bilateral bistand fordelt på sektorer, 20111 (i 1000 kr.)

Figur 6.1 Største mottakerland av bilateral bistand fordelt på sektorer, 20111 (i 1000 kr.)

1 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken. Dette skyldes at bistandsstatistikken i større grad baseres på forbruksrapportering fremfor bevilgning.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/no/om-bistand/norsk-bistand-i-tall

Til dokumentets forside