Prop. 1 S UD (2012-2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

FOR BUDSJETTÅRET 2013
Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapitler: 3100

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget