Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 S UD (2012-2013)

For budsjettåret 2013 under Utenriksdepartementet Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapitler: 3100

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget