Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Svar på spørsmål om tollskjerpelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Espen Barth Eide har svart på et spørsmål fra Torgeir Trældal (Frp) om tollskjerpelsene på ost og kjøtt og forholdet til EØS-avtalens artikkel 19.

Skriftlig spørsmål nr. 30 (2012-2013)

Fra representanten Torgeir Trældal (Frp) til utenriksministeren:
Regjeringen har signalisert at de i forbindelse med statsbudsjettet 2013 vil fremme tollskjerpelser på ost og kjøtt. Kan statsråden redegjøre for konsekvensene dette kan få for norsk eksportindustri, og kan statsråden garantere at dette ikke er et brudd på EØS-avtalens artikkel 19? 

Utenriksministerens svar:
De foreslåtte tolljusteringer vil ligge innenfor våre internasjonale forpliktelser i WTO. 

Når det gjelder forholdet til EØS-avtalens artikkel 19, fastlegger denne et felles mål om gjensidig fordelaktig liberalisering av handelen med landbruksprodukter innenfor rammen av partenes respektive landbrukspolitikk. Disse bestemmelsene har Norge lojalt fulgt opp og det vil vi fortsette med. 

EUs eksport av landbruksprodukter til Norge har økt med om lag 150 prosent siden 2000. Vår eksport til EU har økt med 45 prosent. Nye liberaliserende tiltak under artikkel 19 ble gjennomført med virkning fra 1. januar i år. I dag kommer nær 70 prosent av vår samlede import av landbruksprodukter fra EU. 

Regjeringen legger stor vekt på å følge opp EØS-avtalens forpliktelser. Vi kan ikke se at den foreliggende situasjon skulle få noen direkte følger for øvrig norsk eksportindustri. 

Jeg viser ellers til mine svar på spørsmålene nr. 1966 og 1958 (2011-2012) fra representantene Nesvik og Flåtten.

Til toppen