Prop. 1 S UD (2012-2013)

FOR BUDSJETTÅRET 2013 — Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

2 Bilateral bistand i 2011

Figur 2.1 Bilateral bistand til største mottakerland i Afrika fordelt på kapittel og post, 20111 (i 1000 kr.)

Figur 2.1 Bilateral bistand til største mottakerland i Afrika fordelt på kapittel og post, 20111 (i 1000 kr.)

1 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken. Dette skyldes at bistandsstatistikken i større grad baseres på forbruksrapportering fremfor bevilgning.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/no/om-bistand/norsk-bistand-i-tall

Figur 2.2 Bilateral bistand til største mottakerland i Asia etter kapittel og post, 20111 (i 1000 kr.)

Figur 2.2 Bilateral bistand til største mottakerland i Asia etter kapittel og post, 20111 (i 1000 kr.)

1 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken. Dette skyldes at bistandsstatistikken i større grad baseres på forbruksrapportering fremfor bevilgning.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/no/om-bistand/norsk-bistand-i-tall

Figur 2.3 Bilateral bistand til Midtøsten etter kapittel og post, 20111 (i 1000 kr.)

Figur 2.3 Bilateral bistand til Midtøsten etter kapittel og post, 20111 (i 1000 kr.)

1 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken. Dette skyldes at bistandsstatistikken i større grad baseres på forbruksrapportering fremfor bevilgning.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/no/om-bistand/norsk-bistand-i-tall

Figur 2.4 Bilateral bistand til største mottakerland i Latin-Amerika etter kapittel og post, 20111 (i 1000 kr.)

Figur 2.4 Bilateral bistand til største mottakerland i Latin-Amerika etter kapittel og post, 20111 (i 1000 kr.)

1 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken. Dette skyldes at bistandsstatistikken i større grad baseres på forbruksrapportering fremfor bevilgning.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/no/om-bistand/norsk-bistand-i-tall

Figur 2.5 Bilateral bistand til hovedregionene fordelt på kapittel og post, 20111 (i 1000 kr.)

Figur 2.5 Bilateral bistand til hovedregionene fordelt på kapittel og post, 20111 (i 1000 kr.)

1 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken. Dette skyldes at bistandsstatistikken i større grad baseres på forbruksrapportering fremfor bevilgning.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk; http://www.norad.no/no/om-bistand/norsk-bistand-i-tall

Til dokumentets forside