Prop. 1 S UD (2012-2013)

FOR BUDSJETTÅRET 2013 — Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

7 Bistand som andel av BNI i OECD/DAC-land 2011

Land

2011

Sverige

1,02 %

Norge

1,00 %

Luxembourg

0,99 %

Danmark

0,86 %

Nederland

0,75 %

Storbritannia

0,56 %

Belgia

0,53 %

Finland

0,52 %

Irland

0,52 %

Frankrike

0,46 %

Sveits

0,46 %

Tyskland

0,40 %

Australia

0,35 %

Canada

0,31 %

Portugal

0,29 %

Spania

0,29 %

New Zealand

0,28 %

Østerrike

0,27 %

USA

0,20 %

Italia

0,19 %

Japan

0,18 %

Korea

0,12 %

Hellas

0,11 %

Gjennomsnitt i OECD/DAC

0,31 %

Norad/amor/swen/27.08.2012

http://stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=ODA%5FDONOR#

Kilde: OECD/DAC

Til dokumentets forside