Prop. 1 S Tillegg 4 (2010–2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (Fullmakt til å ta opp statslån o.a., og saldering av statsbudsjettet for 2011)

Til innhaldsliste

1 Tabellvedlegg

Tabell 1.1 Auksjon av obligasjonslån.

Oppgjersdato

Ticker

Kupong-rente

Volum, mill. kr

Effektiv rente

Margin1

Tegnings- rate2

28.01.10

NST473

4,25

3 000

4,04

47

2,3

11.03.10

NST471

5,00

3 000

3,26

70

3,5

25.05.10

NST474

3,75

10 0003

3,60

64

2,0

01.07.10

NST474

3,75

3 000

3,58

60

2,2

09.09.10

NST473

4,25

3 000

3,18

70

2,5

11.10.10

NST474

3,75

3 000

3,29

68

1,9

1 Differansen (i rentepunkter) mellom midtrenta i rentebytemarknaden på auksjonstidspunktet og auksjonsrenten.

2 Bodvolum i høve til auksjonsvolum.

3 Av dette er 4 mrd. kroner direkte til staten si eigenbehaldning.

Kjelde: Finansdepartementet og Noregs Bank.

Tabell 1.2 Auksjon av statskasseveksellån.

Oppgjersdato

Ticker

Forfalls-dato

Volum, mill. kr

Effektiv Rente

Margin1

Tegnings-rate2

18.11.09

NST08

15.09.10

3 000

2,28

52

4,0

16.12.09

NST09

15.12.10

12 0003

2,42

42

2,2

20.01.10

NST09

15.12.10

3 000

2,50

39

3,5

10.02.10

NST09

15.12.10

3 000

2,32

41

4,5

17.03.10

NST10

16.03.11

12 0003

2,47

40

2,9

21.04.10

NST10

16.03.11

3 000

2,44

39

2,7

14.05.10

NST10

16.03.11

3 000

2,36

53

2,8

16.06.10

NST11

15.06.11

12 0003

2,49

62

2,4

02.09.10

NST11

15.06.11

3 000

2,35

58

3,6

15.09.10

NST12

21.09.11

12 0003

2,52

66

2,2

13.10.10

NST12

21.09.11

3 000

2,34

54

2,8

1 Differansen ( i rentepunkt) mellom midtrenta i interbankmarknaden på auksjonstidspunktet, interpolert og omrekna til effektive renter på faktisk/365-basis og auksjonrenta .

2 Bodvolum i høve til auksjonsvolum.

3 Av dette er 6 mrd. direkte til staten si eigenbehaldning.

Kjelde: Finansdepartementet og Noregs Bank.

Til forsida av dokumentet