Prop. 122 S (2011–2012)

Jordbruksoppgjøret 2012 – endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m.

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om jordbruksoppgjøret 2012 – endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m.

I

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Fondsavsetninger, økes med

111 000 000

fra kr 1 038 653 000 til kr 1 149 653 000

70

Markedsregulering, kan overføres, reduseres med

2 600 000

fra kr 190 900 000 til kr 188 300 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med

110 728 000

fra kr 8 351 319 000 til kr 8 240 591 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres, økes med

5 432 000

fra kr 233 526 000 til kr 238 958 000

78

Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med

3 104 000

fra kr 1 584 604 000 til kr 1 581 500 000

II

Stortinget gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til det fremlagte forslag til jordbruksoppgjør, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2013.

Til forsiden