Prop. 122 S (2011–2012)

Jordbruksoppgjøret 2012 – endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m.

Jordbruksoppgjøret 2012 – endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget