Høring - forslag til forskrift for tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Med henvisning til Prop. 122 S (2011–2012) Jordbruksoppgjøret 2012 – endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m. sender departementet forslag til forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2014

Resultat:

Med henvisning til Prop. 122 S (2011–2012) Jordbruksoppgjøret 2012 – endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m. sender departementet forslag til forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg på høring.