Meld. St. 9 (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matpolitikken

Landbruks- og matpolitikken — Velkommen til bords

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no