Meld. St. 9 (2011–2012)

Landbruks- og matpolitikken

Landbruks- og matpolitikken — Velkommen til bords

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget