Prop. 132 L (2012–2013)

Endringer i straffeprosessloven (bording av skip ved terrorhandlinger m.m.)

Endringer i straffeprosessloven (bording av skip ved terrorhandlinger m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget