Prop. 152 S (2010–2011)

Hjelp til tørkeofre på Afrikas Horn

Til innholdsfortegnelse

1 Sammendrag

I denne proposisjonen blir det foreslått bevilget 300 mill. kroner til nødhjelp til tørkerammede på Afrikas Horn. Støtten vil hovedsak gå til Somalia. Det samlede bidraget fra Norge til tørkekatastrofen på Afrikas Horn i 2011 vil etter dette utgjøre 620 mill. kroner.

Til dokumentets forside