Prop. 152 S (2010–2011)

Hjelp til tørkeofre på Afrikas Horn

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om hjelp til tørkerammede på Afrikas Horn

I

I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter,

70

Naturkatastrofer, kan overføres, økes med

300 000 000

fra kr 452 237 000 til kr 752 237 000

Til dokumentets forside