Prop. 152 S (2010–2011)

Hjelp til tørkeofre på Afrikas Horn

Til innholdsfortegnelse

3 Innretningen av den norske støtten

Vårt fokus i den humanitære krisen er å øke tilgang og humanitær kapasitet i de verst rammede områdene i Somalia. Dette er avgjørende både for å nå de mest sårbare ofrene og for å forebygge nye flyktningstrømmer og nye kriser.

Norsk støtte bør kanaliseres gjennom aktører som har humanitær tilgang, kapasitet og som raskt trenger ytterligere finansiering. I tillegg til umiddelbar innsats for de tørkerammede er det viktig å samarbeide med regionale og internasjonale partnere for raskt å komme i gang med forebyggende tiltak på nasjonalt og regionalt nivå i Somalia.

Flere organisasjoner har kapasitet til å gjøre mer og pengene fra Norge vil bli fordelt til FNs humanitære organisasjoner, Røde Kors-bevegelsen og humanitære hjelpeorganisasjoner med erfaring fra Somalia.

Til dokumentets forside