Prop. 90 S (2011–2012)

Samtykke til inngåelse av avtale av 25. november 2011 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS)

Til innholdsfortegnelse

2 Generelt om avtalen

Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet ble opprettet på ministermøtet i Oslo i 2003. I dag er det ett av fire fagspesifikke partnerskap under Den nordlige dimensjon (ND). De øvrige partnerskapene er partnerskapet for miljø (NDEP), transport og logistikk (NDPTL) og kultur (NDPC). Helsepartnerskapet består av ti partnerland (Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Russland, Sverige og Tyskland) og åtte internasjonale organisasjoner (deriblant WHO og EU-kommisjonen). Målsettingen med samarbeidet er å bidra til bærekraftig utvikling i regionen gjennom bedret helse og livskvalitet for befolkningen.

Fra 2004 har helsepartnerskapet vært støttet av et lite sekretariat, organisert som et prosjekt under Østersjørådet i Stockholm. Sekretariatet består i dag av to ansatte og en praktikant. Samarbeidet med Østersjørådet fungerte godt, men situasjonen innebar en del praktiske vansker, blant annet i form av manglende rettslig handleevne. Helsepartnerskapet kunne for eksempel ikke opprette egen bankkonto eller ansette medarbeidere i sekretariatet.

Norge ved Utenriksdepartementet ledet arbeidet med å fremforhandle avtalen som gir sekretariatet status som selvstendig folkerettssubjekt. Sekretariatet vil da lettere kunne bistå helsepartnerskapets embetskomité med administrativ, analytisk og annen form for støtte.

Til dokumentets forside