Prop. 1 LS (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 Skatter, avgifter og toll 2022

Til innholdsfortegnelse

B – Forslag til skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til dokumentets forside