Prop. 1 LS (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 Skatter, avgifter og toll 2022

Til innholdsfortegnelse

3 Toll

Tabell 3.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2020

Administrativ tollnedsettelse

Forskrift

2019 Antall

2020 Antall

Endring siste år Pst.

Individuelle toll-nedsettelser

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT)

2 371

2 651

11,8

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK)1

18 639

17 300

-7,2

Generelle toll-nedsettelser

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT)

284

300

5,6

Kvoteuttak

Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

2 117

2 479

17,1

Utenlands bearbeiding

Forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet

250

316

26,4

Innenlands bearbeiding

Forskrift til lov om toll og vareførsel

27

26

-3,7

1 Antall søknader.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Tabell 3.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og importstatistikk fra Statistisk sentralbyrå

Kvoteutnyttelse

Auksjonsbeløp2

Total import3 2020

Kvote- størrelse 20201

Kvote- import 20201

2019

2020

2019

2020

Varenummer

Produkt

Opprinnelse

Tonn

Tonn

Pst.

Pst.

Kr/kg

Kr/kg

Tonn

01.01.2100/2902/2908

Islandshest1

Island

200 stk.

55 stk.

26

28

-

-

57 stk.

02.01.1000/2001/2002/ 2003/2004,02.02.1000/

2001/2002/2003/2004

Storfekjøtt

EU

2 500

2 497

100

100

21,51

15,52

11 281

02.01.3001/3009, 02.02.3001/3009

Storfekjøtt4

Namibia/

Botswana

2 700

2 699

100

100

-

-

3 095

02.01, 02.02

Storfekjøtt4

Namibia/

Botswana

500

327

51

65

-

-

02.01.3001/3009, 02.02.3001/3009

Storfekjøtt

eSwatini

500

500

51

100

5,45

5,46

3 277

02.01.3001,02.02.3001

Biffer og fileter av storfe

GSP

500

500

59

100

-

-

3 207

02.02

Storfekjøtt

WTO

1 084

1 081

99

99,7

9,41

17,64

2 433

02.03.2101

Svinekjøtt

WTO

1 381

303

1

21,9

0,01

0,01

303

02.03.1109/1209/1909/

2109/2209/2909,

02.08.1000/9030/9094/

ex. 9099

Annet vilt

WTO/ alle land

250

163

88

65,2

5,1

4,04

170

02.03.1101/2101

Kjøtt av tamsvin

EU

600

592

89

98,6

3,01

9,76

3 984

02.03.1904

Ribbe av svin 1.12–31.12

EU

300

300

99

100

8,2

10,16

1 759

02.04

Sauekjøtt

WTO (Island)

600

69

47

11,5

-

-

62

02.04.1000/2100/2200/

2300/3000/

4100/4200/4300

Småfekjøtt

Botswana, Namibia og eSwatini

400

-

0

0

-

-

-

02.04.1000/2100/2200/

3000/4100/4200/ 4300/

5 000

Småfekjøtt

WTO

206

178

80

86,3

1,01

8,04

289

02.06.4100

Lever av svin

EU

350

-

0

-

0,01

0,01

-

02.07.1100/1200/2400/

2500

Kjøtt av fjærfe

EU

950

931

79

98

3,05

4,21

955

02.07.1200

Hønsekjøtt

WTO

221

12

5

5,4

0,11

0,02

445

02.07.2500

Kalkunkjøtt

WTO

221

-

6

0

0,02

0,01

1

02.07.4200/5200/6010

Ender, gjess mv.

WTO

221

167

70

75,6

0,3

0,52

167

02.07.4401

Andebryst

EU

200

4

5

2

0,01

0,01

5

02.08.9043/9044/9045

Elgkjøtt

WTO/ alle land

100

89

82

89

7,59

0,28

64

02.08.9046/9047/9048

Hjortekjøtt

WTO/ alle land

200

153

77

76

16,03

2,01

111

02.10.1101/1109/1900

Skinke av svin

EU

600

589

93

98

22,91

30,26

1 377

02.10.2000

Tørket storfekjøtt

EFTA

10

-

0

0

0,01

0,02

-

kap. 2 og kap. 16

Kjøtt til messer

WTO

35

6

26

17,1

-

-

-

kap. 2 og kap. 16

Halalkjøtt

Alle land

30

30

100

100

-

-

-

kap. 2 og kap. 16

Kosherkjøtt

Alle land

15

5

34

36

-

-

-

04.05.1000

Smør

WTO

575

464

48

80,7

1,09

2,51

497

04.06

Ost

EFTA

200

146

88

73

13,03

4,71

143

04.06

Ost, auksjon6

EU

3 400

3 387

96

99,6

25,4

24,72

17 301

04.06

Ost, historisk6

EU

5 000

4 646

100

93

-

-

04.07.1100/2100/9000

Hønseegg

EU

290

119

46

41,1

0,02

0,01

580

04.07.2100

Hønseegg

WTO

1 295

364

44

28,1

0,01

0,01

459

04.09.0000

Honning

GSP

192

179

88

93,2

0,14

3,81

1 490

06.02.9031

Grønne potteplanter1

EU

7 mill. kr

7 mill. kr

100

100

-

-

8,8 mill. kr

ex. 06.02.9043/9044

Potteplanter m/blomst1,5

EU

20 mill. kr

0,3 mill. kr

100

1

-

-

54,4 mill. kr

06.02.9091

Gras i ruller1

EU

4 mill. kr

0,9 mill. kr

64

22

-

-

0,4 mill. kr

07.01.9022

Nypoteter 1.4–14.5

EU

2 500

373

12

15

0,01

0,01

435

07.01.9028

Poteter

Egypt

1 310

-

0

-

0,01

0,01

-

07.04.9013/9020

Hvitkål

WTO

134

48

77

35,8

0,01

0,03

2 065

07.04.9040

Rødkål

WTO

134

22

40

16,4

0,01

0,01

507

07.05.1112/1122

Issalat industri 1.3– 30.11

EU

600

336

67

56

0,75

0,70

4 939

07.05.1112

Issalat industri 1.3– 31.5

EU

500

273

78

55

0,04

0,02

3 358

07.08.1000

Erter

Egypt

60

-

0

-

0,01

0,01

43

07.12.9011

Tørkede poteter

EU

300

68

38

23

0,01

0,01

62

ex.08.08.1011

Epler i perioden 1.5–31.7

EU

2 000

1 889

95

94,5

0,27

0,16

22 604

ex.08.08.1011

Epler i perioden 1.8–30.11

WTO

750

734

95

97,9

4,11

3,02

10 841

ex.08.08.1011

Epler i perioden 1.11–30.11

WTO

250

93

100

37,2

3,08

3,54

3 965

ex.08.08.1011

Epler i perioden 1.5–31.7

WTO

7 000

5 896

89

84,2

0,03

0,02

11 744

08.08.3020

Pærer

WTO

250

245

100

98,0

3,68

3,54

4 462

08.10.1023/1024

Jordbær

EU

300

300

96

100

5,46

5,15

954

08.11.1000

Jordbær konserves (2 200 tonn)

EU

2 200

1 788

100

81

-

-

4 814

08.11.1000

Jordbær konserves (nasjonal)

Alle land

1 700

1 025

100

60

-

-

5 951

ex. 08.11.2019/

08.11.2091

Bringebær konserves (950 tonn)5

EU

950

914

99

96

-

-

2 030

ex. 08.11.2019/

08.11.2091

Bringebær konserves (nasjonal)

Alle land

750

565

99

75

-

-

3 001

ex. 08.11.2019/2093/

9003,20.09.8911/

8919/8993

Solbær-/kirsebær-konsentrat

EU/alle land

340

249

97

73

-

-

708

07.13.1001, 10.01.9900, 10.02.9000, 10.03.9000, 10.04.9000. 10.05.9010, 10.07.9010, 11.03.1310, 12.14.1000, 15.20.0010, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/3000/4090, 23.03.2010

Kraftfôr-råvarer

Alle land

500 000

434 191

95

87

0,03

0,01

733 891

10.01.1900/9900, 10.02.9000, 10.08.4000/ 5000/6000/9000

Matkorn

Alle land

150 000

149 810

99

100

0,04

0,10

288 207

10.01.1900

Durumhvete til pasta

EU

5 000

2 318

27

46

0,01

0,01

2 622

10.01.1900

Durumhvete

Canada/

Ukraina

10 000

-

-

-

-

-

-

10.02.1000

Høstrug til såing

EU

1 000

530

61

53

0,01

0,01

531

10.05.9010

Mais til dyrefôr

EU

10 000

9 714

100

97

0,01

0,01

59 963

11.03.1310

Maisgrits til dyrefôr

EU

15 000

14 833

100

99

0,09

0,01

21 866

12.01.9010, 12.05.1010/ 9010

Oljefrø

Alle land

9 000

5 382

99

60

0,01

0,01

2 398

12.09.2300

Svingelfrø

EU

75

73

89

97

0,08

1,50

636

12.09.2300

Svingelfrø til plen

EU

400

376

92

94

0,68

2,20

12.09.2400

Engrappfrø

EU

50

39

51

78

0,04

0,03

188

12.09.2400

Engrappfrø til plen

EU

200

141

71

70

0,02

0,01

12.09.2500

Raigrasfrø

EU

700

687

98

98

0,92

0,20

1 025

12.14.9091

Høy

WTO/EU

35 000

12 427

29

35,5

0,1

0,11

12 716

12.14.9091

Høy (andre land)

WTO/

utenfor EU

500

-

0

-

-

10,00

18

16.01.0000

Pølser

EFTA

10

-

0

-

0,3

0,11

-

16.01.0000

Pølser

EU

600

571

81

95

25,64

46,86

1 566

16.02.3101

Kalkunrull

WTO

20

13

64

65,0

3

15,72

13

ex. 16.02.4100/5009

Herm. skinke og tunge4

GSP

150

-

0

-

0,01

-

24

16.02.4910

Bacon crisp

EU

350

293

41

84

0,03

0,32

302

16.02.5001

Kjøttboller

EU

200

81

55

41

0,37

0,07

81

ex. 16.02.5009

Corned beef4

WTO/GSP

200

63

20

31,6

0,55

0,01

24

17.03.1010/9010

Melasse4

GSP

40 000

30 977

100

77

0,02

0,01

28 297

20.05.2091

Poteter, halvfabrikata til snacks

EU

3 000

1 976

53

66

0,01

0,01

1 559

20.05.4003/4009, ex. 20.05.5901

Herm. erter, snittebønner, brekkbønner4

GSP

350

90

16

26

0,01

0,01

101

ex. 20.05.9908

Hermetiske grønnsaks-blandinger4

GSP

150

24

17

16

0,02

0,03

1 157

20.09.7100/7900

Eplesaft

EU

3 300

3 291

100

100

3,25

3,22

7 963

20.09.7900

Eplekonsen-trat industri-formål

EFTA

400

-

0

-

0,01

0,01

267

1 Kvotestørrelse og registrert kvoteimport innenfor kvoten er oppgitt i tonn. For levende dyr er kvoten oppgitt i antall dyr (stk.) og for planter er kvoten oppgitt i verdi (mill. kroner).

2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp, er varen ikke fordelt på auksjon. Varen kan være fordelt etter annen fordelingsmetode eller ikke fordelt på grunn av manglende interesse i markedet.

3 Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå og angir aktuell import på oppgitte varenummer, opprinnelse og periode.

4 Total import omfatter all import fra GSP på hele varenumre.

5 Total import omfatter all import fra EU på varenummeret i aktuell periode.

6 Total import av ost inkluderer import under utenlands bearbeiding.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Til dokumentets forside