Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over tiltak på 78-postene

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2019

Forslag 2020

Kap. 315 Frivillighetsformål

Frivillighet Norge

7 405

8 600

Vikersund skiflygingsbakke og Lillehammer bob- og akebane

4 500

4 620

Sum

11 905

13 220

Kap. 322 Bygg og offentlige rom

A.C. Houens Fonds Diplom

300

300

Europan Norge

860

885

Oslo Arkitekturtriennale

935

960

ROM for kunst og arkitektur

1 765

1 815

Sum

3 860

3 960

Kap. 323 Musikk og scenekunst

Akershus Teater

7 275

7 470

Aktivitetsmidler for kor

3 075

Amatørteater- og frivillige teaterformål

26 520

22 230

Applaus

2 000

2 055

Arne Bendiksen talentpris

100

100

ASSITEJ teaterkunst for barn og unge

1 615

1 655

BIT Teatergarasjen

9 315

9 565

Black Box Teater

7 210

7 405

Danse- og teatersentrum

4 880

5 510

Danseinformasjonen

5 065

5 200

Den internasjonale Ibsenprisen m.m.

4 565

4 685

Det Norske Kammerorkester

9 840

10 105

Det Norske Solistkor

10 465

10 745

Dramatikkens hus

16 790

17 240

Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse og Prinsesse Astrids Musikkpris

3 235

3 320

Edvard Grieg Kor

7 450

7 650

Figurteatret i Nordland

6 965

7 150

Foreningen norske kordirigenter – ordning for kordirigenter

3 070

3 150

Grenland Friteater / Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

6 395

6 570

Grieghallen – rehabilitering

3 620

3 930

Kirkemusikk i Nord

500

515

Molde Internasjonale Jazzfestival – husleietilskudd

1 035

1 060

Music Norway

24 690

26 355

Nasjonal Jazzscene

10 320

10 600

Nordic Black Theatre

7 075

7 665

Nordland Teater – husleietilskudd

2 505

2 570

Norsk musikkråd

5 085

5 220

Norsk scenekunstbruk

16 400

16 840

Norsk Skuespillersenter

2 035

2 090

Ole Bull Akademiet

5 990

6 150

PRODA profesjonell dansetrening

2 695

2 765

Riksscenen – scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans

19 680

20 210

Scenekunst Østfold

8 490

8 720

Skuespiller- og danseralliansen

21 860

22 450

Stella Polaris

1 050

1 080

Stiftinga for folkemusikk og folkedans

13 485

13 845

Studium Actoris

515

530

Teater Innlandet – husleietilskudd

6 025

6 185

Teater Manu

16 175

17 610

Teaterhuset Avant Garden

10 480

10 760

Teatret Vårt – husleietilskudd

2 705

2 779

TrondheimSolistene

5 070

5 205

Valdres Sommersymfoni

2 075

2 130

Sum

325 390

329 069

Kap. 325 Allmenne kulturformål

Artica Svalbard

2 620

2 690

Balansekunst

1 500

2 300

Dissimilis kultur- og kompetansesenter

5 130

5 560

Fargespill Bergen

1 000

1 030

Finsk-norsk kulturinstitutt

150

155

Foreningen Norden, nordisk informasjonsvirksomhet

6 145

6 310

Fransk-norsk kultursamarbeid

640

660

Kulturalliansen

1 000

1 025

Kulturtiltak på Svalbard (Longyearbyen lokalstyre)

170

175

Leveld Kunstnartun

420

430

Melahuset, drift

10 000

9 060

Noregs Ungdomslag

1 645

1 690

Norges Døveforbund1

2 040

Norsk kulturforum

1 000

1 025

Norsk-finsk kulturfond

360

370

Norsk-islandsk kultursamarbeid

1 675

1 720

Protestfestivalen, Kristiansand

310

320

Scene Finnmark

2 865

2 790

Stiftelsen Sound of Happiness, Kristiansand

515

530

UKM Norge

12 240

12 570

Voksenåsen – kulturvirksomhet

790

810

Sum

52 215

51 220

Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål

Den norske Forfatterforening – ytringsfrihetspris

200

225

Kristelig Pressekontor (KPK)

410

420

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB)

3 500

3 595

Litteraturhuset i Bergen

2 160

2 215

Litteraturhuset i Fredrikstad

1 075

1 105

Litteraturhuset i Oslo

4 830

4 460

Litteraturhuset i Skien

320

330

Litteraturhuset i Trondheim

1 500

NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet

26 240

20 650

Norsk barnebokinstitutt

12 095

12 420

Norsk Forfattersentrum

16 125

16 555

Sum

66 955

63 475

Kap. 328 Museum og visuell kunst

Astrup Fearnley Museet

1 070

1 100

Bergen Kunsthall

9 730

9 990

Bomuldsfabriken Kunsthall

4 880

5 020

Designtreff BeyondRisør

275

285

Det Internasjonale Barnekunstmuseet

4 500

4 620

Håndverksutdanning – samarbeid med KD og KLD

2 245

2 305

Jødisk Museum i Oslo

7 015

7 200

Jødisk museum Trondheim

2 385

2 450

Kistefos-Museet

1 070

1 100

Kunstnernes Hus

9 655

11 010

Kunstsentrene i Norge (KiN)

5 900

6 060

Nordisk kunstnarsenter Dale (NKD)

3 940

4 045

Norsk Skogfinsk Museum

3 045

3 125

Norwegian Crafts

3 890

4 490

Office for Contemporary Art, Norway (OCA)

18 545

20 045

Fullriggeren Sørlandet

10 780

11 070

Skoleskipet Christian Radich

7 765

7 970

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

8 530

14 760

Skibladner

2 620

2 690

Statens Kunstutstilling, Norske Billedkunstnere

5 035

5 170

Vestfossen Kunstlaboratorium

3 840

3 945

Årets norske museum

70

70

Sum

116 785

128 520

Kap. 329 Arkivformål

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

7 535

7 735

Misjons- og diakoniarkivet, VID

2 985

3 065

Stiftelsen ASTA

1 185

1 215

Sum

11 705

12 015

Kap. 334 Film- og medieformål

Internasjonalt Samisk Filminstitutt

5 765

8 420

Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar

300

300

Nordiske Mediedager

440

450

Sum

6 505

9 170

1 Tilskuddet er overført til kap. 326, post 73.

Til dokumentets forside