Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapittel: 20–51, 1600–1650 Inntektskapittel: 3021–3051, 4600–4670, 5341, 5351, 5605, 5692–5693

Til innhaldsliste

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

I Prop. 1 S (2019–2020) om statsbudsjettet for år 2020 vert dei forslag til vedtak førde opp som er nemnde i eit framlagt forslag.

Til forsida av dokumentet