Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over tiltak under 78-postene

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2015

Forslag 2016

Kap. 314 Kultur og samfunn:

Kunnskapssenter for kulturnæringene

5 178

5 276

Barentskult

3 207

3 268

Pikene på broen

2 138

2 179

Samovarteatret

2 067

2 106

Sum

12 590

12 829

Kap. 315 Frivillighetsformål:

Frivillighet Norge

4 871

6 963

Innsamlingsregisteret

826

Noregs Ungdomslag

1 056

1 076

Sum

6 753

8 039

Kap. 320 Allmenne kulturformål:

Dissimilis kultur- og kompetansesenter

4 000

4 075

Finsk-norsk kulturinstitutt

131

134

Foreningen Norden

5 012

5 107

Fransk-norsk kultursamarbeid

588

599

Kulturtiltak på Svalbard (Longyearbyen lokalstyre)

156

159

Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge

818

834

Nordisk informasjonskontor Sør-Norge

294

300

Norges Døveforbund, kulturarbeid

804

1 359

Norsk kulturforum (NOKU)

815

831

Norsk publikumsutvikling

2 138

2 179

Norsk teater- og orkesterforening (NTO)

484

493

Norske Kirkeakademiers Fellesråd

1 980

2 017

Norsk-finsk kulturfond

131

334

Norsk-islandsk kultursamarbeid

1 547

1 577

Scene Finnmark

2 502

2 550

Ungdommens kulturmønstring

11 296

11 511

USF Verftet

2 563

Voksenåsen – kulturvirksomhet

725

739

Sum

35 984

34 798

Kap. 322 Visuell kunst

Bergen Kunsthall

8 977

9 147

Bomuldsfabriken Kunsthall

4 502

4 588

Designtreff BeyondRisør

258

Europan Norge

813

Kunstnernes Hus

8 910

9 079

Nordisk Kunstnarsenter Dale

3 628

3 697

Norwegian Crafts

2 682

Office for Contemporary Art Norway (OCA)

16 147

16 454

Oslo Arkitekturtriennale

873

ROM for kunst og arkitektur

1 659

Statens Kunstutstilling, Norske Billedkunstnere

5 123

5 221

Vestfossen Kunstlaboratorium

2 617

2 667

Sum

49 904

57 138

Kap. 323 Musikkformål:

Aktivitetsmidler for kor

7 374

7 515

Arne Bendiksens talentpris

103

100

Arne Nordheims komponistpris

350

Det Norske Kammerorkester

9 080

9 252

Det Norske Solistkor

8 669

8 833

Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse og Prinsesse Astrids Musikkpris

2 986

3 043

Edvard Grieg Kor

4 099

4 177

Grieghallen – rehabilitering

4 317

4 399

Molde International Jazz Festival – husleietilskudd

959

977

Music Norway

21 726

22 139

Nasjonal jazzscene

9 522

9 703

Norges musikkhøgskole, praktikantplasser

1 152

Norsk musikkråd

4 696

4 785

Ole Bull Akademiet

4 788

4 879

Riksscenen – scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans

24 907

25 380

Rock City

1 873

Rådet for folkemusikk og folkedans

12 443

12 680

TrondheimSolistene

4 009

4 108

Valdres sommersymfoni

1 908

1 944

Sum

124 611

124 264

Kap. 324 Scenekunstformål:

Akershus Teater

6 710

6 839

Amatørteater- og frivillige teaterformål

16 522

20 480

ASSITEJ teaterkunst for barn og unge

1487

1 515

BIT Teatergarasjen

7 214

7 351

Black Box Teater

1 389

2 165

Buskerud Teater

816

Danse- og teatersentrum

3 534

3 601

Danseinformasjonen

4 669

4 757

Dansens Hus, inkl. tilskudd til PRODA

42 299

43 103

Dramatikkens hus

15 028

15 314

Figurteatret i Nordland

6 428

6 550

Grenland Friteater / Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

5 899

6 011

Nordic Black Theatre

6 344

6 465

Nordland Teater – husleietilskudd

2 306

2 350

Norsk Revyfaglig Senter/Norsk Revyfestival

2 422

Norsk scenekunstbruk

15 136

15 424

Norsk Skuespillersenter

1 869

1 904

Scenekunst Østfold

7 833

7 982

Skuespiller- og danseralliansen

6 336

7 957

Teater Innlandet – husleietilskudd

5 557

5 662

Teater Manu

14 921

15 205

Teaterhuset Avant Garden

5 373

5 475

Teatervenner Norge

337

Teatret Vårt – husleietilskudd

2 492

2 539

Tegnspråktolking av teaterforestillinger

530

Sum

183 451

188 649

Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

Den norske Forfatterforening – ytringsfrihetspris

214

218

Kainun institutti – Kvensk institutt

5 439

5 541

Kristelig Pressekontor (KPK)

500

510

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

3 122

3 182

Litteraturhuset i Bergen

2 000

2 038

Litteraturhuset i Fredrikstad

1 000

1 019

Litteraturhuset i Oslo

4 000

4 076

Nordisk råds litteraturpris

138

141

NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet

13 801

14 063

Norsk barnebokinstitutt

9 314

9 491

Norsk Forfattersentrum, inkl. Litteraturbruket

14 881

15 164

Nynorsk avissenter

2 200

2 242

Oppfølging av språkmeldingen, inkl. innsamling av stedsnavn

4 942

3 736

Ruijan Kaiku – kvensk avis

1 138

1 160

Statens kartverk – stedsnavn

4 478

5 363

Stiftinga Nynorsk Pressekontor

5 227

5 327

Årets nynorskkommune

100

Sum

72 394

73 371

Kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål:

Astrup Fearnley Museet

1 000

Det Internasjonale Barnekunstmuseet

4 152

4 230

Handlingsplan mot antisemittisme

1 033

1 050

Håndverksutdanning – samarbeidsprosjekt

2 066

2 100

Jødisk museum i Oslo

3 888

3 950

Jødisk museum i Trondheim

500

510

Kistefos-museet

517

1 000

Norsk Skogfinsk Museum

2 809

2 860

Skibladner

1 940

1 970

Årets norske museum

70

70

Sum:

16 975

18 740

Kap. 329 Arkivformål:

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

5 659

5 766

Misjonsarkivet

1 370

1 396

Stiftelsen Asta

1 094

1 115

Sum

8 123

8 277

Kap. 334 Film- og medieformål:

Nordisk Film- og TV-fond

8 660

8 824

Eurimages – Europarådets samproduksjonsfond

4 062

4 180

Det Europeiske Audiovisuelle Observatoriet

332

341

Internasjonalt samisk filminstitutt (ISFI)

0

3 970

Kortfilmfestivalen i Grimstad

2 910

0

New Nordic Films

400

408

Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar

284

289

Telefonavis Norges Blindeforbund

604

616

Nordiske Mediedager

400

408

Ulike film- og medietiltak, inkl. filmvederlagsavtalen

5 833

5 944

Sum

23 485

24 980

Kap. 341 Tilskudd til trossamfunn m.m.:

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, inkl. kr 400 000 for 20-årssjubileum

2 460

4 000

Islamsk Råd Norge

816

1300

Norges Kristne Råd

2 843

2 900

Kurs for religiøse ledere

465

Utlysning midler til dialogtiltak m.m.

3 535

Sum

6 119

12 200

Til dokumentets forside