Prop. 1 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Til innholdsfortegnelse

2 Tilskudd til språkpolitiske tiltak og språkorganisasjoner i 2016

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2016

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur

112

Noregs Mållag

4 207

Riksmålsforbundet

1 515

Kainun institutti – Kvensk institutt

5 541

Nynorsk avissenter

2 242

Tilskuddsordning for innsamling av stedsnavn

1 000

Ruijan Kaiku – kvensk avis

1 160

Stiftinga Nynorsk Pressekontor

5 327

Årets nynorskkommune

100

Sum:

21 204

Til dokumentets forside