Prop. 1 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over tiltak under 78-postene

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2016

Forslag 2017

Kap. 315 Frivillighetsformål:

Frivillighet Norge

6 963

7 080

Noregs Ungdomslag

1 076

1 090

Sum

8 170

Kap. 322 Bygg og offentlige rom:

A.C. Houens Fonds Diplom

300

European Norge

813

820

Oslo Arkitekturtriennale

873

890

ROM for kunst og arkitektur

1 659

1 680

Sum

3 690

Kap. 323 Musikk og scenekunst:

Akershus Teater

6 839

6 950

Amatørteater- og frivillige teaterformål

20 480

20 800

Arne Bendiksens talentpris

100

100

ASSITEJ teaterkunst for barn og unge

1 515

1 540

BIT Teatergarasjen

7 351

7 470

Black Box Teater

2 165

2 500

Danse- og teatersentrum

3 601

4 660

Danseinformasjonen

4 757

4 840

Den internasjonale Ibsenprisen m.m.

5 887

5 990

Det Norske Kammerorkester

9 252

9 410

Det Norske Solistkor

8 833

10 000

Dramatikkens hus

15 314

15 570

Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse og Prinsesse Astrids Musikkpris

3 043

3 090

Edvard Grieg Kor

4 177

4 250

Figurteatret i Nordland

6 550

6 660

Grenland Friteater / Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

6 011

6 110

Grieghallen – rehabilitering

4 399

4 470

Molde International Jazz Festival – husleietilskudd

977

990

Music Norway

22 139

23 610

Nasjonal jazzscene

9 703

9 870

Nordic Black Theatre

6 465

6 570

Nordland Teater – husleietilskudd

2 350

2 390

Norsk musikkråd

4 785

4 860

Norsk scenekunstbruk

15 424

15 680

Norsk Skuespillersenter

1 904

1 940

Ole Bull Akademiet

4 879

4 960

Ordning for kordirigenter

1 000

Riksscenen – scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans

25 380

18 810

Rådet for folkemusikk og folkedans

12 680

12 890

Scenekunst Østfold

7 982

8 120

Skuespiller- og danseralliansen

7 957

8 090

Stella Polaris

500

510

Teater Innlandet – husleietilskudd

5 662

5 760

Teater Manu

15 205

15 460

Teaterhuset Avant Garden

7 975

8 110

Teatret Vårt – husleietilskudd

2 539

2 580

TrondheimSolistene

4 108

4 842

Valdres sommersymfoni

1 944

1 980

Sum

273 432

Kap. 325 Allmenne kulturformål:

Kunstsatsing på Svalbard

2 500

Dissimilis kultur- og kompetansesenter

4 075

4 140

Finsk-norsk kulturinstitutt

134

140

Foreningen Norden

5 107

5 690

Fransk-norsk kultursamarbeid

599

610

Kulturtiltak på Svalbard (Longyearbyen lokalstyre)

159

160

Kunnskapssenter for kulturnæringene

5 276

5 360

Melahuset, drift

2 500

2 540

Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge

834

850

Nordisk informasjonskontor Sør-Norge

300

310

Norges Døveforbund, kulturarbeid

1 359

1 380

Norsk teater- og orkesterforening (NTO)

493

500

Norsk-finsk kulturfond

334

340

Norsk-islandsk kultursamarbeid

1 577

1 600

Scene Finnmark

2 550

2 590

Ungdommens kulturmønstring

11 511

11 700

Voksenåsen – kulturvirksomhet

739

750

Sum

41 160

Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

Den norske Forfatterforening – ytringsfrihetspris

218

220

Kristelig Pressekontor (KPK)

510

520

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

3 182

3 230

Litteraturhuset i Bergen

2 038

2 070

Litteraturhuset i Fredrikstad

1 019

1 030

Litteraturhuset i Oslo

4 076

4 140

NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet

14 063

15 300

Norsk barnebokinstitutt

9 491

9 650

Norsk Forfattersentrum, inkl. Litteraturbruket

15 164

15 420

Sum

51 580

Kap. 328 Museum og visuell kunst:

Astrup Fearnley Museet

1 000

1 020

Det Internasjonale Barnekunstmuseet

4 230

4 300

Bergen kunsthall

9 147

9 300

Bomuldsfabriken kunsthall

4 588

4 660

Designtreff BeyondRisør

258

260

Handlingsplan mot antisemittisme

1 050

1 070

Håndverksutdanning – samarbeidsprosjekt

2 100

2 140

Jødisk museum i Oslo

4 950

5 030

Jødisk museum i Trondheim

1 260

1 680

Kistefos-museet

1 000

1 020

Kunstnernes Hus

9 079

9 230

Nordisk Kunstnarsenter Dale

3 697

3 760

Norsk Skogfinsk Museum

2 860

2 910

Norwegian Crafts

2 682

3 720

Office for Contemporary Art, Norway (OCA)

16 454

17 730

Skibladner

1 970

2 500

Statens Kunstutstilling, Norske Billedkunstnere

5 221

4 810

Vestfossen Kunstlaboratorium

2 667

2 710

Årets norske museum

70

70

Sum

77 920

Kap. 329 Arkivformål:

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

5 766

5 860

Misjonsarkivet/VID historiske arkiv

1 396

1 420

Stiftelsen Asta

1 115

1 130

Sum

8 410

Kap. 334 Film- og medieformål:

Nordisk Film & Fond

8 824

11 280

Eurimages – Europarådets samproduksjonsfond

4 180

5 470

Det Europeiske Audiovisuelle Observatoriet

341

340

Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI)

3 970

4 540

Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar

289

290

Telefonavis Norges Blindeforbund

616

630

Nordiske Mediedager

408

420

Sum

22 970

Kap. 341 Tilskudd til trossamfunn m.m.:

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

4 000

3 660

Islamsk Råd Norge

1 300

1 300

Norges Kristne Råd

2 900

2 945

Kurs for religiøse ledere

465

475

Utlysning midler til dialogtiltak m.m.

3 535

3 610

Sum

11 990

Til dokumentets forside