Prop. 115 S (2015–2016)

Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992

I

Stortinget samtykker i ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 til FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992.