Prop. 115 S (2015–2016)

Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992

Til innholdsfortegnelse

11 Forbehold

Artikkel 27 i Parisavtalen fastslår at det ikke kan tas noen forbehold mot avtalen.