Prop. 118 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsberg Gruppen ASA – statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon)

I en proposisjon til Stortinget foreslår regjeringen at staten blir med på en emisjon for å finansiere Kongsberg Gruppens oppkjøp av Rolls-Royce Commercial Marine.  Nyheten ble kjent i sommer, men deltakelsen i emisjonen forutsetter at Stortinget gir sin tilslutning.  Staten eier 50,001 prosent av aksjene i Kongsberg Gruppen. I forslaget til Stortinget går regjeringen inn for at staten deltar i emisjonen med sin andel på om lag 2,5 milliarder kroner.   Egenkapitalen som hentes ved emisjonen skal bidra til å finansiere Kongsberg Gruppens kjøp av Rolls-Royce Commercial Marine. Styret i Kongsberg Gruppen mener at kjøpet vil styrke konsernets maritime virksomhet. Regjeringen vurderer statens deltakelse i den planlagte emisjonen som forretningsmessig rasjonelt.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget