Prop. 120 S (2018–2019)

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2019)

Til innholdsfortegnelse

3 Jordbruksforhandlingene 2019 Referat fra forhandlingsmøte 16. mai, kl. 16:30

Tilstede:

Fra Jordbrukets forhandlingsutvalg: Bartnes, Hjørnegård, Gimming, Haugen, Brotke, Bergsjø, Huus, Stabbetorp, Hoff, Godli, Bergerud, Norland, Warlo.

Fra Statens forhandlingsutvalg: Forsell, Glosli, Søyland, Helgen, Orlund, Rød, Grotli, Krekling, Korssjøen, Edholm.

Forsell viste til jordbrukets krav av 29. april og til statens tilbud av 7. mai. Han viste videre til partenes gjennomgang av dokumentene i forhandlingsmøter 10.–12. mai. I perioden 13. mai til 16. mai ble det gjennomført sonderinger på lederplan. Forsell viste til at det var utvist stor vilje til å finne gode kompromisser og konstaterte at partene hadde kommet fram til enighet om sluttprotokoll og fordeling av den endelige rammen på 1 240 mill. kroner. Han takket organisasjonene for en god og konstruktiv prosess.

Bartnes og Hoff takket for godt samarbeid og konstruktiv inngang for å finne en løsning. Bartnes og Hoff bekreftet videre at et samlet forhandlingsutvalg ville anbefale de respektive organisasjonenes styrer å godkjenne avtalen, og melde fra til staten om resultatet før proposisjonen om oppgjøret fremmes for Stortinget fredag 24. mai.

Partene var enige om å møtes etter Stortingets behandling for å utarbeide fullstendig avtaletekst og signerte deretter sluttprotokollen. Møtet var slutt kl. 16:50.

Til dokumentets forside