Prop. 120 S (2018–2019)

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2019)

Til innholdsfortegnelse

2 Forslag om heving av jordbruksfradraget ifm. statsbudsjettet for 2020

Figur 2.1 

Figur 2.1

Til dokumentets forside