Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 127 L (2015–2016)

Lov om EØS-finanstilsyn

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om EØS-finanstilsyn.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om EØS-finanstilsyn i samsvar med et vedlagt forslag.