Prop. 131 S (2016–2017)

Nokre saker om administrasjon, veg, jernbane og post og telekommunikasjonar

I proposisjonen foreslår regjeringa endra kostnadsramme for prosjekta E18 Melleby – Momarken, rv 13 Joberget og Arna – Fløen (Ulriken tunnel). Ei kort orientering om NSB AS er ein del av proposisjonen. Vidare blir det orientert om fleire saker innan administrasjon, veg og post og telekommunikasjonar, m.a. ei orientering om arbeidet med Kjørholt- og Bambletunnelane, ei sak om unntak frå avstandskrav i postregelverket og fem oppmodingsvedtak.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget