Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 144 S (2015–2016)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 106/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene 2014/45/EU, 2014/46/EU og 2014/47/EU om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy

Til innholdsfortegnelse

6 Konklusjon

Generelt forventes gjennomføringen av et harmonisert og mer detaljert regelverk for teknisk kontroll å kunne styrke sikkerhets- og miljøstandarden på kjøretøy i EØS. I tillegg bidrar direktivene til en styrking av forbrukerrettigheter.

Risikoklassifiseringssystemet for kontroll av nyttekjøretøy langs veg forventes å kunne gi trafikksikkerhets og effektivitetsgevinster og å fremme gode konkurransevilkår i transportnæringen.

Samferdselsdepartementet tilrår at Norge i EØS-komiteen går inn for å innlemme EØS-komiteens beslutning nr. 106/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene (EU) 2014/45, 2014/46 og 2014/47. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Til toppen
Til dokumentets forside