Prop. 16 S (2018–2019)

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget