Prop. 21 S (2021–2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Justis- og beredskapsdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag om endringar i løyvingane under diverse kapittel i statsbudsjettet 2021.

Til forsida av dokumentet